Henkilöstö

Sari Lomu

Hammaslääkäri, Miun Paikan perustaja ja yrittäjä

Sarille hammashoitotyö on muutakin kuin poran pyörittämistä. Tärkeintä on kohdata asiakas niin, että hän tuntee tulleensa potilaana kuulluksi ja esimerkiksi pelkoa aiheuttaneet asiat käsitellään. Näin syntyy luottamuksellinen hoitosuhde, joka kestää vuosia, jopa vuosikymmeniä.

Hammashoitopelon huomioiminen on Sarille tärkeää, hän on joskus itsekin pelännyt hammaslääkäriä. Myönteiset kokemukset hälventävät pelkoa vähitellen, kun luottamus onnistumisista hammashoitotilanteissa kasvaa. Kivun minimoiminen ja mahdollisuus itse vaikuttaa potilaana hoidon kulkuun auttavat voittamaan pelon. Tähtäimenä on se, että hammaslääkäriin on kiva tulla.

Sari päivittää osaamistaan jatkuvasti, viimeisimpänä 3D-kuvantamisen hyödyntäminen hammashoidossa. Hän on tekee keinojuurikruunuja ja nekin nyt Cerec laitteella kuvantaen niin, että perinteisiä jäljennöksiä suusta ei enää tarvita.

Erkki Korhonen

Suukirurgi

Erkillä on 40 vuoden kokemus kirurgiasta ja sairaalatyöstä sen parissa.

Monen monta työtään aloittavaa hammaslääkäriä ja myös kokeneemmat kolleegat ovat saaneet neuvoja Erkiltä, hän on aina valmiina auttamaan. Erkin ominta alaa ovat keinojuurikirurgia luusiirteineen ja vaativatkin leikkaukselliset hampaanpoistot.

Hän kuuntelee potilasta ja huomioi myös sen, että kirurgiset toimenpiteet monesti pelottavat potilaita. Vankka ammattitaito yhdistettynä potilaan huomioon ottamiseen auttaa potilasta voittamaan hammashoitopelon.

Irina Uski

Hammaslääkäri

Irina Uski on tuorein lisä tiimiimme. Irina hoitaa potilaat huolella ja hellävaroen, potilasta kuunnellen ja kunnioittaen. Irinalle on tärkeää, että potilas kokee olonsa turvalliseksi vastaanotolla. Hän on aiemmalta koulutukseltaan farmaseutti, mistä on apua niin pitkien lääkityslistojen, kuin omahoitotuotteidenkin osalta. Irinalle uskaltavat tulla hoitoon kaikenlaiset potilaat. Irinalla on kokemusta myös pienten potilaiden hoidosta, sillä tämä perheenäiti on heitä saanut kohdata paljon aiemmassa työssään kunnallisessa hammashoidossa. Irina on kiinnostunut hammaslääketieteen alan kehityksestä ja päivittää osaamistaan säännöllisellä jatkokoulutuksella.

 

Konsta Naumanen

Hammaslääkäri

Konsta on joensuulainen hammaslääkäri ja haluaa antaa panoksensa kotiseudullaan suun terveydelle. Konsta on tehnyt töitä aiemmin kunnallisella puolella. Hänen tavoitteenaan on toteuttaa suun terveyden hoitoa yhteistyössä potilaan kanssa tuoreinta tieteellistä näyttöä hyödyntäen kokonaisvaltaisesti, ottaen huomioon asiakkaan toiveet ja estetiikan.

Konstan toiveena on, että hänen vastaanotoltaan jää päällimmäiseksi mieleen hellät otteet ja rento, asiantunteva meininki!

 

Sirkku Brander

Hammaslääkäri

Pidän työssäni ihmisten kohtaamisesta ja pysähtymisestä yksilöllisten tarpeiden ja erilaisten haasteiden äärelle. Suun sairauksien hoito ja erityisesti ennaltaehkäisy innostaa minua toimimaan, paitsi yksilötasolla, myös valtakunnallisesti väestön paremman suun terveyden edistäjänä hammaslääkäriliitossa. Minulla on pitkä kokemus hammaslääkäripelkoisten potilaiden hoitamisesta. Kokonaishoitosuunnitelmat pyrin tekemään aina yhdessä potilaan kanssa yksiköllisten tarpeiden ja mahdollisuuksien mukaan. Psykologisen näkökulman huomioimisesta on ollut apua myös narskuttelijoiden purentavaivojen hoidossa. Koen iloa kun yhdessä  potilaan kanssa voimme todeta hoidon onnistuneen ja tuottaneen parempaa suun terveyttä.  

Vapaa-aikanani harrastan musiikkia, liikuntaa ja kuvataiteita. Käsillä tekeminen ja kauniin hymyn aikaansaaminen on parasta!

Heli Karvonen

Suuhygienisti, vastaava suuhygienisti

Heli on tehnyt suuhygienistin työtä kohta 15 vuotta ja asiakas saa Helin vastaanotolla puhtaan ja raikkaan suun ilman ylimääräistä kipua ammattitaidolla. Helin tekemät valkaisuhoidot saavat asiakkaan hymyilemään vieläkin leveämmin.

Hän haluaa auttaa asiakasta hoitamaan suutaan itse parhaalla, asiakkaalle sopivalla tavallaan. Kotihoidon läpikäyminen ja neuvonta sekä motivointi ovat Helin mielestä suuhygienistin työn kulmakiviä. Siihen kun vielä lisätään vähän karjalaista iloisuutta ja huumorintajua, ovat kaikki hyvän hoidon peruskivenjalat koossa. Hän on lisäksi Miun Paikan vastaava hoitaja ja hänen työpäiväänsä kuuluu monenlaisia hallinnollisiakin työtehtäviä. Välillä Helin voi nähdä hammaslääkäriä tai kirurgia avustamassa.

Hyvä yhteistyö eri asiantuntijoiden kesken varmistaa sen, että asiakas saa parhaan hoidon. Helin käsiin on hyvä tulla!

Annika Blomqvist

Hammashoitaja, vs. vastaava hoitaja

Annika pitää asiakasta kuin kukkaa kämmenellä, sillä hänelle hammashoitajan työ on huolehtimista siitä, että asiakkaan hoitokokemus on miellyttävä ja turvallinen.

Aseptiikka on Annikalle erityisen tärkeää, samoin kuin se, että asiakkaan paras mahdollinen hoito on yhteinen vastuu hammaslääkärin kanssa. Annika on aiemmin työskennellyt ikäihmisten parissa ja opiskeli sittemmin hammashoitajaksi.

Merja Kummunmäki-Kekki

Hammashoitaja

Merja on kokenut hammashoitaja. Kuten harrastuksessaan jääkiekossa, myös hammashoidossa Merja pitää huolta siitä että homma hoidetaan maaliin! Merja on ystävällinen ja rauhallinen sekä todellinen tiimipelaaja. Huumorintajua ja tilanteen hallintaa löytyy, niin että asiakas ja työpari kokevat Merjan kanssa olonsa turvalliseksi. 

Elina Mujunen

Hammashoitaja

Elina opiskelee Kuopiossa Savonia AMK:ssa suuhygienistiksi ja on tehnyt Miun Paikassa hammashoitajan töitä 2021 keväästä lähtien opiskelujen lomassa. Hän on kotoisin Pohjois-Karjalasta. Elina tiesi jo yläkoulussa, että hammashoito ala olisi hänen ammatinvalintansa ja hän oli  jo silloin tutustumisjaksollaan hammaslääkärin vastaanotolla seuraamassa eri ammattien työtä. Elinan luonteenpiirteistä tärkeimpiä ovat rauhallisuus ja harkitsevaisuus ja hiljaisen mietiskelyn päätteeksi hän keksii oivaltavia ratkaisuja ongelmiin. Elina tekee syventävän lopputyön opiskeluihinsa hammashoitopelosta. Aihe kiinnostaa Elinaa ja luottamuksellisen suhteen luominen asiakkaaseen on hänelle tärkeää. Halu auttaa muita on tuonut hänet tälle alalle ja nimenomaan pelkopotilaiden kanssa onnistuessa hän kokee sen toteutuvan parhaimmillaan. 

Helinä Jauhiainen

Hammashoitaja

Helinä on lähihoitaja/sairaanhoitaja, joka laajentaa osaamistaan suunhoitoon hammashoitajan opinnoin. Pitkä hoitotyö tausta on luonut vahvan käytännön ammattiosaamisen eikä muuttuvatkaan tilanteet hetkauta tätä karjalaisella iloisuudella ja huumorilla työtään tekevää moniosaajaa. Helinälle on tärkeää olla tasapuolinen osa tiimiä ollen huomaavainen niin asiakkaille kuin työkavereille.

Tarja Oikarinen

Vastaanottovirkailija ja välinehuoltaja

Tarja Oikarinen työskentelee osa-aikaisesti vastaanottovirkailijana ja välinehuoltajana vastaanotollamme.

Hän on päätoiminen aikuisopiskelija, joten työt sovitellaan yliopisto opintojen mukaan.

Soittaessanne Miun Paikkaan, Tarja voi olla vastaamassa puhelimeen ja siinä lomassa tekee arvokasta työtä vastaanoton välineiden puhdistamisessa.